HEIM


VOSS GK


MEDLEM


KURS


TURNERING


BANEN


PARTNERAR


ARKIV


VEGEN HIT

   

   
Medlemskap

Du er velkomen som nytt medlem i Voss Golfklubb. Gjennom eit medlemskap i klubben får du:
  • Fritt spel på vår flotte 9-hols golfbane (forutset at du har Golfkortet).
  • Eit godt tilbod på opplæring; Vegen Til Golf-kurset.
  • Høve til å spela på andre banar på greenfee (avgift for 18 hols spel som gjest)
  • Tilgang til vårt moderne treningsanlegg.
  • Ta del i eit sosialt golfmiljø med eit breidt utval klubbaktivitetar
Me ynskjer alle i  familien velkomne:
  • Rabatt for ektefelle i både medlemsandel og årsavgift.
  • Låge prisar for juniorar.
  • Eit bra aktivitetsprogram for juniorar

    Her finn du INNMELDINGSSKJEMA
   Kontingent 2018

Kjøp av medlemslån/ spelerett

 
        Rediger