HEIM


VOSS GK


MEDLEM


KURS


TURNERING


BANEN


PARTNERAR


ARKIV


VEGEN HIT

   


   

Kontingent 2018

Kontingentar for 2018:

 

Fritt spel med andel

Vaksen:                                              4800.-

Ektefelle/samboar:                             4000.-

Pensjonist frå fylde 67 år:                  4000.-

 

 

Fritt spel utan andel

Vaksen:                                              5800.-

Student/militær:                                 2200.-

Opp til 13 år:                                        600.-

14 - 20 år:                                          1000.-

21 - 25 år:                                          2200.-

 

C-medlem

Vaksen:                                              1200.- + green fee

14 - 20 år:                                            600.- + green fee

 

Støttemedlem:                                   1000.-

 

 

Vegen til Golf

Kurs for vaksne:                                2500.- pr år

Kurset inkluderer medlemskap og fritt spel, pris per år, i 3 år

 

Kurs for barn/ungdom

Opp til 13 år:                                      1000.-

14 - 20 år:                                          1500.-

Kurs inkludert medlemskap og fritt spel i 1 år

 

 

Årstalet ein er fødd styrer kontingenten.

 

 

Styret

   Kontingent 2018

Kjøp av medlemslån/ spelerett

 
        Rediger