HEIM


VOSS GK


MEDLEM


KURS


TURNERING


BANEN


PARTNERAR


ARKIV


VEGEN HIT

   

   

Turneringar

Turneringskomiteen er ansvarleg for utarbeiding av regelverk for turneringane.
All tilgjengeleg informasjon om turneringar på banen er å finna i Golfbox.
Der kan du melda deg på, gjera endringar og/eller betala om du vil.
Har du ikkje passord for pålogging kan du senda melding til klubben din.
 
Lokale reglar kan variera utifrå tilhøva på banen, og vert opplyst om framfor kvar turnering.
Fristar for på- og avmelding til turneringane må overhaldast.
 
For spørsmål ta kontakt med turnering på e-post:
 
 
Velkomne med!
 
 
   


BILDER

Bruk av bil i turneringer

Ved turnering

Overnatting


 
        Rediger