HEIM


VOSS GK


MEDLEM


KURS


TURNERING


BANEN


PARTNERAR


ARKIV


VEGEN HIT

   


   

Bruk av bil i turneringer

For å kunne benytte bil i enkelte turneringer, må det fremvises kopi av legeerklæring til turneringskomité innen frist for påmelding. I legeerklæringen skal det fremkomme at spilleren har behov for bil for å kunne spille golf. Spilleren må selv bestille bilen og avklare med banen om denne er ledig. I enkelt tilfeller ved stor etterspørsel kan en bil måtte deles. Andre spillere i ballen kan ikke sitte på eller få fraktet utstyret sitt med denne bilen uten å ha levert legeerklæring og fått den godkjent av komiteen. Turneringer hvor det gies dispensasjon til bruk av bil:
  • Opningsturnering 
  • Superrundendene (10 stk) 
  • Pink Cup
  • Midtsommar
  • Siste sjanse

Voss Golfbaner kan i tillegg til denne begrensingen nekte bruk av bil med grunn av  hensyn til banen.
 

Turneringskomiteen
24.01.08
   BILDER

Bruk av bil i turneringer

Ved turnering

Overnatting


 
        Rediger