HEIM


VOSS GK


MEDLEM


KURS


TURNERING


BANEN


PARTNERAR


ARKIV


VEGEN HIT

   


   

Ved turnering

Turneringene spilles i henhold til regler og bestemmelser satt av NGF.
I tillegg kommer lokale regler for Voss Golfklubb.

Påmelding kan skje så snart turneringen åpnes for påmelding.
Vennligst oppgi navn, HCP og medlemsnummer ved påmelding.
Klasse med mindre en 3 deltakere, vil kunne bli slått sammen med annen klasse.

Påmeldingsfrister må overholdes.
Når påmeldingsfrister er gått ut, er turneringen lukket.
Dersom turneringen er fullbooket blir det ført venteliste.
Spiller må da møte opp tidlig på turneringsdagen, og dersom det blir forfall prioriteres ventelisten
 

Startlisten blir publisert på nettet og hengt opp på oppslagstavlen på klubbhuset

Før start:
 • Møt frem i god tid før start. Registrering skal skje til komite 30 min før start.
 • Golfkort skal fremvises før start.
 • Spiller bør være klar på første utslagsted seneste 5 min før start.
 • Startavgift for turnering vil bli avkrevd ved uteblivelse uten gyldig grunn.
 • Turneringskomitéen fastsetter regler og bestemmelser for den aktuelle turnering.
 • Etter påmeldelser godtas ikke. Ved fremmøte på spilledagen kan plasser som har blitt ledig fylles opp.
 • Vær alltid hyggelig og hjelpsom mot motspillere/medspillere.
 • Regelboken og greengaffel skal være med. Det er spillers plikt å kjenne til golfreglene.
 • Resultatlisten blir offentliggjort på oppslagstavlen og på internett etter endt turnering

 •      BILDER

  Bruk av bil i turneringer

  Ved turnering

  Overnatting


   
          Rediger