HEIM


VOSS GK


MEDLEM


KURS


TURNERING


BANEN


PARTNERAR


ARKIV


VEGEN HIT

   


   

Nærspillsområde

Med nærspillsområde menes et treningsområde som er beregnet på slag fra 10 - 100 meter. Det går selvsagt fint an å trene på slike slag også på driving rangen. Men det er noe eget med å trene på disse slagene fra gress og med forskjellig stance (skråbakke, motbakke etc). Det gir også bedre kvalitet på treningen ved at man slår mot en green og kan varierer avstand og retning mot flagget.

På et slikt anlegg spiller man med egne baller. Spesielt er dette nødvendig for elitespillere som må kjenne følelsen og "oppførselen" til en type ball.

Anlegget er planlagt plassert på området bak og mot vannet fra tee 1. Det er også mulig at det blir laget utlagsplasser i driving rangens vestre hjørne, men da med den begrensning at det kun kan slås kort slag (pitch).

(Merk at det på chipping greenen kun blir tillatt å slå chipper, dvs slag fra og like utenfor greenkanten).   Klubbhus

Nærspillsområde

 
        Rediger